Μία πέτρα, ένα μπουκάλι και διάφορα άλλα ετερόκλιτα υλικά, όταν καταλήγουν στα χέρια ενός καλλιτέχνη μετατρέπονται σε μοναδικές δημιουργίες. Βάζα γλυπτά, ιδιαίτερα φωτιστικά και άλλα χρηστικά αντικείμενα που κάνουν τη διαφορά γιατί όταν η τέχνη συμπορεύεται με καινοτόμες ιδέες το αποτέλεσμα είναι μοναδικό.